Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

Sprzedażciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2021 roku zostaje wprowadzona zmiana taryfy dla ciepła. Została ona zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.11.2021.442.XVI.PWi z dnia 16 lipca 2021 r., a opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 226 (956)z dnia 16 lipca 2020 r.

W związku z powyższym z dniem 1 sierpnia 2021 r. zmianie ulegają stawki opłat za energię cieplną obowiązujące od 1 listopada 2021 roku.

Załączniki do pobrania

Wytworzył: Bartosz Dąbrowski

Data wytworzenia: 23 stycznia 2020

Opublikował: Bartosz Dąbrowski

Data publikacji: 9 stycznia 2017

Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2022

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: