Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

Przedmiotdziałalności

Głównymi przedmiotami działalności Spółki są:

 1. produkcja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody ),
 2. przesyłanie ciepła ( pary wodnej i gorącej wody ),
 3. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych – rurociągów przesyłowych pary wodnej, gorącej wody,
 4. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych – rurociągów lokalnych pary wodnej, gorącej wody,
 5. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania,
 6. sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych ( węgiel, żużel}

Spółka na swoją główną działalność statutową posiada koncesje:

1. Koncesja na wytwarzanie ciepła wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC/518/442/U/OT-7/98/MK, zmienioną decyzjami:

 1. Nr WCC/518/A/442/W/3/99, z dnia 19 października 1999 r.,
 2. Nr WCC/518B/442/W/3/2001/MJ, z dnia 29 listopada 2001 r.,
 3. Nr WCC/518C/442/W/OGD/2003/AR z dnia 24 września 2003 r.,
 4. Nr WCC/518-ZTO/442/W/OGD/2007/JM z dnia 14 września 2007 r.,
 5. Nr WCC/518-ZTO-A/442/W/OGD/2009/MB z dnia 24 lutego 2009 r.
 6. Nr WCC/518-ZTO-B/442/W/OGD/2010/RS z dnia 12 kwietnia 2010 r.
 7. Nr WCC/518-ZTO-C/442/W/OGD/2013/CWo z dnia 29 października 2013 r.
 8. Nr WCC/518-ZTO-D/442/W/OGD/2014/BP z dnia 3 kwietnia 2014 r.
 9. Nr WCC/518-ZTO-E/442/W/OGD/2014/MOz z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia przedsiębiorcy: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie na okres do dnia 15 października 2023 r.

2. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr PCC/546/442/U/OT-7/98/MK z dnia 5 listopada 1998r. zmienioną decyzjami:

 1. Nr PCC/546/442/U/3/99 z dnia 17 sierpnia 1999 r.,
 2. Nr PCC/546A/442/W/3/2000/JŻ z dnia 3 stycznia 2000 r.,
 3. Nr PCC/546B/442/W/3/2001/MJ z dnia 29 listopada 2001 r.,
 4. Nr PCC/546-ZTO/442/W/OGD/2007/JM z dnia 14 września 2007 r.

w sprawie udzielenia przedsiębiorcy : Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie na okres do dnia 15 listopada 2023 r.

Wytworzył: Mirosław Nikodem

Data wytworzenia: 13 grudnia 2016

Opublikował: solveit

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2017

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: