Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

Od 29.05.2018 – do 22.01.2019

Władzami Spółki są:

  • Zarząd Spółki,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki:

Jacek Kordalewski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza w składzie:

  • Marcin Poczobutt – przewodniczący,
  • Tomasz Sylwester Witowski – z-ca przewodniczącego,
  • Beata Ciućkowska Sadlak – sekretarz
  • Sylwia Małgorzata Bormańska-Gadomska – członek
  • Marcin Wilga – członek

Zgromadzeniem Wspólników jest posiadający 100 % udziałów Burmistrz Miasta Ostróda.

Wytworzył:

Data wytworzenia:

Opublikował: Bartosz Dąbrowski

Data publikacji: 31 stycznia 2019

Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2019

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: