Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

OD 29.05.2018 – DO 22.01.2019

Władzami Spółki są:

  • Zarząd Spółki,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki:

  • Jacek Kordalewski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza w składzie:

  • Marcin Poczobutt – przewodniczący,
  • Dorota Rosiak – z-ca przewodniczącego,
  • Beata Ciućkowska Sadlak – sekretarz
  • Sylwia Małgorzata Bormańska-Gadomska – członek
  • Marek Kobyliński – członek

Zgromadzeniem Wspólników jest posiadający 100 % udziałów Burmistrz Miasta Ostróda.

Wytworzył: Mirosław Nikodem

Data wytworzenia: 13 grudnia 2016

Opublikował: solveit

Data publikacji: 31 stycznia 2017

Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2022

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: