Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

Od 09.07.2019 – do 01.10.2020

Władzami Spółki są:

  • Zarząd Spółki,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki:

  • Włodzimierz Michał Brodiuk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza w składzie:

  • Jan Józef Antochowski
  • Bogdan Szewczyk
  • Aleksandra Magdalena Wymentowska
  • Marcin Wilga
  • Tomasz Sylwester Witowski

Zgromadzeniem Wspólników jest posiadający 100 % udziałów Burmistrz Miasta Ostróda.

Wytworzył:

Data wytworzenia:

Opublikował: Bartosz Dąbrowski

Data publikacji: 14 kwietnia 2021

Ostatnia modyfikacja: 14 kwietnia 2021

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: