Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer16705/public_html/mpec/bip/wp-content/themes/mpec/functions.php on line 74
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie
Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

Majątekspółki

Majątek Spółki na 31.12.2019 r.

Całkowita wartość aktywów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie na dzień 31 grudnia 2019 wynosi 39.027.890,70 zł na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 31.018.008,82 zł, które obejmują wartości niematerialne i prawne w kwocie 8.483,25 zł, rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 30.563.283,27 zł, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 446.242,00 zł.
  • aktywa obrotowe równe 8.009.882,18 zł.

Wynik Finansowy za 2019

Badanie sprawozdania finansowego MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie zostało przeprowadzone przez firmę KPT Audyt podatki Edukacja TOMASZ PIETRZAK, ul. Armii Krajowej 14 lok. 34, 94-046 Łódź.

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe, na które składa się:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 rok, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 39 027 890,70 PLN,
  • Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1 170 774,89 PLN,
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujący spadek kapitałów o kwotę 1 170 774,89 PLN,
  • Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 711 420,38 PLN.
  • oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2019

Wytworzył: Mirosław Nikodem

Data wytworzenia: 30 czerwca 2020

Opublikował: solveit

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Ostatnia modyfikacja: 15 kwietnia 2021

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: